SMART

800,000 Euros for a

Sustainable Schoolyard Revolution in Drenthe

December 9, 2021
De schoolpleinrevolutie in Drenthe is ontketend. 25 scholen in de regio mogen samen 800.000 euro besteden om van hun schoolpleinen ‘buitenlokalen’ te maken. Met het toekennen van deze subsidie geeft Gedeputeerde Staten steun aan de zogenoemde groene schoolpleinrevolutie.

Join de schoolpleinrevolutie

Een revolutie die volgens de scholen hard nodig is. Kinderen bewegen te weinig en zitten te veel achter beeldschermen. Schoolpleinen moeten buitenlokalen worden. Een plek waar leerlingen kunnen bewegen in de frisse buitenlucht. De mogelijkheid om te bewegen op schoolpleinen blijft vaak beperkt tot voetballen of een aantal speeltoestellen. Veel schoolpleinen zijn te klein om uit te rusten met extra middelen om de kinderen in beweging te krijgen.

Het schoolplein als buitenlokaal

De schoolpleinrevolutie in Drenthe is een initiatief van Het IVN, Sport Drenthe en Kunst en Cultuur Drenthe. De drie organisaties slaan de handen ineen om de schoolpleinen van 25 scholen in Drenthe te verbeteren. Een initiatief dat nu dus ook wordt gesteund door Gedeputeerde Staten en dat is goed nieuws voor Drentse scholen. De 8 ton, die uit de financieringsreserve van de provincie komt, moet verspreid worden over scholen uit de hele provincie. De Gamer past perfect in het plaatje dat de initiatiefnemers met de groene schoolpleinrevolutie voor ogen hebben. Het neemt weinig plek in op het schoolplein, waardoor er genoeg ruimte blijft voor andere (groene) oplossingen, zoals het planten van bomen of het aanleggen van een moestuin.

Spelend leren

De Gamer brengt spelend leren naar het Drentse schoolplein. Het interactieve speeltoestel dat werkt op zonne-energie zorgt ervoor dat kinderen op het schoolplein bezig zijn met het verbeteren van hun motorische en cognitieve vaardigheden. De 12 verschillende spellen op 3 niveaus worden gespeeld door te lopen, springen en rennen op de lichtgevende vloertegels. En dat zonder dat er een leerkracht aan te pas hoeft te komen. Zo wordt de Gamer de onderwijsassistent op het schoolplein. De leerlingen van de ruim 50 scholen in Nederland die al gebruikmaken van de Gamer zijn voor, na en tijdens schooltijd actief in beweging. Met de Gamer maken wij ons hard voor de schoolpleinrevolutie om leerlingen in Nederland socialer, fitter en bewuster over duurzame energie te maken. Doet jouw school ook mee?
Scroll to Top